ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Feste Siłka ul. Grunwaldzka 17, 14-260 Lubawa, NIP: 7441173360;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy - przez czas trwania umowy, bycia członkiem Klubu, korzystania z usług Klubu, do prawidłowego świadczenia usługi w ramach poprawy kondycji fizycznej Klienta Klubu; Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest uzyskana zgoda osoba, której dane dotyczą; art 6 ust 1 lit b RODO, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie administrator oraz podmioty współpracujące z administratorem oraz świadczące dla administratora usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz Innym podmiotom, których przekazanie danych będzie wynikało z korzystania przez Panią/Pana z Klubu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania współpracy bądź korzystania przez Panią/Pana z usług Klubu służących poprawie kondycji fizycznej.

5. Posiada Pan/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@festesilka.pl

7. Ma Pan/Pan możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa pani/pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy oraz korzystania z usług administratora.